Elektronisk adgangssystem øger effektiviteten og sikkerheden

Mange nøgler, mange beboere, mange til- og fraflytninger, mange håndværkere, inspektører, viceværter osv. Et stort og til tider besværligt puslespil, hvor mange brikker griber ind i hinanden og så alligevel ikke passer sammen. Med andre ord: Meget bøvl, stor usikkerhed og et mægtigt stort tidsforbrug ved at administrere en eller flere ejendommes nøgle- og adgangssystemer.

Access Technology har det ideelle elektroniske adgangssystem, der netop gør livet lettere og mindre besværligt for alle parter. Det beror på en nøglefri løsning, hvor enten nøglekort, nøglebrik eller mobiltelefon med opkald eller SMS anvendes til at låse sig ind. Adgangssystemet tilbyder mange fordele.

 

Styr på adgangen

Systemet sørger for dokumentation af, hvem der kommer og går i boligen. Og adgangssystemet kan sammenkobles med eksisterende dørtelefon. Adgangssystemet omfatter også offline låse til sekundære døre som f.eks. egne entredøre, vaskerum eller andre fællesrum.

  • Ingen frygt for tab af nøgler
  • Undgå spildtid ved nøgletransport
  • Fjernbetjent adgang for håndværkere, måleaflæsere og andre montører

Sikkert og effektivt

En bruger kan med et enkelt klik slettes fra systemet, og har derefter ikke længere adgang til systemet. Det skaber tryghed og sikkerhed for alle parter.

  • Alle afdelinger styres fra centralt hold
  • Systemet kan afhængig af omfanget installeres på 30 minutter
  • Markant tidsbesparelse ved administration

 

 


Fleksibelt og fremtidssikret adgangssystem

adgangssystem model etageejendomme boligforeninger


Så let etableres systemet

1 afdaekning behov

1. Afdækning af behov

I samarbejde med jer defineres opgaven og vi skaber overblik, der fører frem til et princip og løsningsforslag.

4 aftale kontrakt

2. Tilbud og kontrakt

Vi hjælper med udarbejdelse af udbudsbeskrivelser – ofte i samarbejde med rådgivende ingeniør. Når tilbuddet er accepteret, underskrives kontrakten.

5 etablering tilslutning

3. Etablering og tilslutning

Systemet monteres og efterfølgende testes for at sikre den fremtidige drift.

6 support

6. Support

Access Technology er behjælpelig med vejledning og support gennem hele etablerings- og driftsperioden.


 

x


Ring og snak med en tekniker,

og hør om de muligher der er for

din virksomhed . Tlf. 32 20 10 53