Nogle virksomheder har behov for, at mange forskellige personer skal kunne komme og gå på forskellige tidspunkter af døgnet. Der kan f.eks. være tale om chauffører, som skal afhente varepartier, leverandører, firmaets egne medarbejdere eller kunder. Under normale omstændigheder vil det kræve mange administrative ressourcer at holde styr på, hvem der har adgang til hvad og på hvilket tidspunkt.

Denne problematik elimineres ved skift til Access Technologys løsning indenfor perimetersikring: cloud og GSM-baseret online adgangskontrol (indenfor branchen ofte benævnt "Cloud ADK").
Administrationen effektiviseres og minimeres via webportalen med den enkle brugerflade, og her fra er det let og overskueligt for systemets administrator(er) fra centralt hold og med størst mulig sikkerhed at tildele relevante personer individuel adgang på udvalgte tidspunkter. Derudover har systemet ingen begrænsning for antallet af brugere, som kan tildeles adgang.

Låsesystemerne er nøglefrie og koblet på GSM-nettet, hvilket betyder, at systemet ikke kræver nogen internetforbindelse.

F.eks kan en port åbnes og lukkes via en sms eller et telefonopkald. Der er derfor tale om en "GSM-portåbner". Se evt. vores flyer om "Easy Access - Cloud / GSM Online Adgangskontrol" her, hvor du også kan læse de tekniske specifikationer.

  • Porte
  • Pullerter
  • Bomme
  • Døre

Forenklet administration

Det elektroniske nøglesystem gør livet lettere for alle parter. Den administrative del forenkles, og tidsforbruget reduceres væsentligt. Alle ”nøgler”, også fjernbetjeningerne, administreres online, og der kan vælges frit mellem at åbne med nøglebrik, kode, telefon/SMS eller trådløs fjernbetjening.

Højt sikkerhedsniveau

Systemet giver mulighed for at udlæse fuld hændelseslog. Derved øges sikkerhedsniveauet, fordi det altid kan dokumenteres, hvem der har åbnet, lukket og på hvilket tidspunkt.

Lave etableringsomkostninger

Omkostningerne til etablering af adgangssystemet er yderst overskuelige, fordi der ikke kræves kabling. Dermed undgås omkostninger til kabler og til at skyde kabler under veje eller pladser.


Fleksibelt og fremtidssikret adgangssystem

Logistik og transport - oversigt

Hvis du vil vide mere om de enkelte komponenter og produkter i nøglesystemet, så se mere under Produkter
Hvis du ønsker at komme i kontakt med os,finder du vores kontaktinformationer her.


Så let etableres systemet

1 afdaekning behov

1. Afdækning af behov

I samarbejde med jer defineres opgaven og vi skaber overblik, der fører frem til et princip og løsningsforslag.

4 aftale kontrakt

2. Tilbud og kontrakt

Vi hjælper med udarbejdelse af udbudsbeskrivelser – ofte i samarbejde med rådgivende ingeniør. Når tilbuddet er accepteret, underskrives kontrakten.

5 etablering tilslutning

3. Etablering og tilslutning

Systemet monteres og efterfølgende testes for at sikre den fremtidige drift.

6 support

6. Support

Access Technology er behjælpelig med vejledning og support gennem hele etablerings- og driftsperioden.