Etageejendomme og boligforeninger

Elektronisk adgangssystem øger effektiviteten
og sikkerheden for ejere og beboere

Hvad gør man, når mange forskellige grupper af mennesker skal have adgang til den samme
boligforening eller etageejendom på vidt forskelle tidspunkter og af vidt forskellige grunde?
En vicevært skal eksempel have adgang til foreningens haveredskaber og -maskiner, så han
eller hun har mulighed for f.eks. at slå den fælles græsplæne.
Til gengæld skal evt. håndværkere måske bare have mulighed for at kunne komme ind i en
given opgang, hvorefter beboeren giver dem adgang, til den lejlighed, hvori arbejdet skal
udføres. Beboerne selv, derimod, skal naturligvis altid skal kunne opnå adgang til deres
opgange og boliger.

Brug og udlevering af traditionelle, mekaniske nøgler ville i sådanne situationer være meget
uhensigtsmæssigt: det ville kræve uforholdsmæssigt meget administration, samtidig med at
det ville være svært at bevare overblikket over, hvem der har fået udleveret nøgler til
ejendommen, og om det korrekte antal nøgler er blevet afleveret tilbage.
Access Technology tilbyder derfor sine kunder det ideelle elektroniske adgangssystem,
som gør hverdagen nemmere for alle de involverede parter: med minimal og diskret
installation og uden ledninger mellem hovedindgange eller inde i den enkelte bolig.
Adgangssystemet er nemlig trådløst, og beboerne får adgang til deres boliger via en
nøglebrik, og opkald fra porttelefoner kan desuden besvares direkte via mobilen.

Beboerne kan sågar låse deres hjem op for evt. gæster uden selv at være hjemme!

  • Ældre i egen bolig

  • Ældreboliger

  • Beskyttede boliger

Overblik og minimal administration

Systemet giver kun adgang til registrerede brugere, og ved hjælp af et tidsskema i den medfølgende, cloud-baserede software er det oven i købet muligt at differentiere, på hvilke(t) tidspunkt(er), den enkelte bruger skal have adgang til komplekset.
Løsningen kan desuden sammenkobles med en eksisterende dørtelefon.

Udover adgang til opgang og vedkommendes egen bolig giver brugerens nøglebrik også adgang til de såkaldte “sekundære døre”: f.eks. døre ind til vaskerum eller andre typer af fællesrum.

I tilfælde af fraflytning kan den elektroniske nøgle hurtigt og let slettes fra systemet via softwaren, således at den ikke længere kan bruges til at opnå adgang til bygning. På den måde øges sikkerheden for alle beboerne.
Der er altså tale om online adgangskontrol (i branchen ofte benævnt ”online adk”), som kører trådløst via GSM-nettet, hvilket betyder, at internet ikke er påkrævet, og løsningen fra Access Technology ApS opnår man således følgende fordele:

  • Ingen frygt for tab af nøgler
  • Undgå spildtid ved nøgletransport
  • Fjernbetjent adgang for håndværkere, målaflæsere og andre montører
  • Alle bygninger kan administreres fra centralt hold
  • En online løsning til offline pris
  • Minimal nøglehåndtering (også i forbindelse med til- og fraflytninger.
  • GSM- og Cloud-baseret unden behov for internet.

Fleksibel adgangskontrol

Introvideo

Adgangssystem til boligforeninger.

Så let etableres systemet

1. Afdækning af behov

I samarbejde med jer defineres opgaven og vi skaber overblik, der fører frem til et princip og løsningsforslag.

2. Tilbud og kontrakt

Vi hjælper med udarbejdelse af udbudsbeskrivelser – ofte i samarbejde med rådgivende ingeniør. Når tilbuddet er accepteret, underskrives kontrakten.

3. Etablering og tilslutning

Systemet monteres og efterfølgende testes for at sikre den fremtidige drift.

4. Support

Access Technology er behjælpelig med vejledning og support gennem hele etablerings- og driftsperioden.