Etageejendomme og boligforeninger

Trådløst og cloudbaseret adgangssystem øger effektiviteten og sikkerheden for ejere og beboere

Hvad gør man, når mange forskellige grupper af mennesker skal have adgang til den samme boligforening eller etageejendom på vidt forskelle tidspunkter – og af vidt forskellige grunde? En vicevært skal have adgang til foreningens haveredskaber og maskiner, så han/hun har mulighed for eksempelvis at slå den fælles græsplæne. En håndværker skal have mulighed for at komme ind i en given opgang, hvorefter beboeren giver dem adgang, til den lejlighed, hvori arbejdet skal udføres. Beboerne selv skal samtidig altid have adgang til deres opgang og bolig.

Brug og udlevering af traditionelle, mekaniske nøgler ville i sådanne situationer være meget uhensigtsmæssigt – og det vil kræve meget administration. Samtidig kan det være svært at bevare overblikket over, hvem der har fået udleveret nøgler til ejendommen, og om det korrekte antal nøgler er blevet afleveret tilbage.

Access Technology A/S leverer trådløse og cloudbaserede adgangssystemer, som gør hverdagen nemmere for alle involverede parter. Vores adgangsløsninger sikrer en minimal og diskret installation, uden brug af  ledninger mellem hovedindgange eller inde i den enkelte bolig. Adgangssystemet er trådløst, og beboerne får adgang til deres boliger via en nøglebrik, og opkald fra porttelefoner kan desuden besvares direkte via mobilen.

Beboerne kan endda låse deres hjem op for eventuelle gæster uden selv at være hjemme.

Overblik og minimal administration

Kun administratorer med login til softwaren, kan styre hvem der får adgang til hvilke døre og i hvilket tidsinterval. Beboerne får udleveret en nøglebrik, som giver adgang til egen bolig, og til såkaldte “sekundære døre” som eksempelvis vaskerum, cykelkældre eller fællesrum.

Løsningen kan desuden sammenkobles med et eksisterende dørtelefonanlæg.

Når en beboer fraflytter sin lejlighed, kan nøglebrikken hurtigt og nemt slettes fra systemet af administrator, så den ikke længere kan benyttes. På den måde øges sikkerheden for alle beboerne.

Vores adgangssystem fungerer trådløst via det mobile datanet – og vores løsning giver følgende fordele:

  • Ingen frygt for tab af nøgler
  • Undgå spildtid ved nøgletransport
  • Fjernbetjent adgang for håndværkere, målaflæsere og andre montører
  • Alle bygninger kan administreres fra centralt hold
  • En online løsning til offline pris
  • Minimal nøglehåndtering (også i forbindelse med til- og fraflytninger.
  • GSM- og Cloud-baseret unden behov for internet.

Fleksibel adgangskontrol

Introvideo

Adgangssystem til boligforeninger.

Så let etableres systemet

1. Afdækning af behov

I samarbejde med jer defineres opgaven og vi skaber overblik, der fører frem til et princip og løsningsforslag.

2. Tilbud og kontrakt

Vi hjælper med udarbejdelse af udbudsbeskrivelser – ofte i samarbejde med rådgivende ingeniør. Når tilbuddet er accepteret, underskrives kontrakten.

3. Etablering og tilslutning

Systemet monteres og efterfølgende testes for at sikre den fremtidige drift.

4. Support

Access Technology er behjælpelig med vejledning og support gennem hele etablerings- og driftsperioden.