Profil & kontakt

Medarbejdere

Thomas G. Kristensen

Partner / Salg & økonomi

Telefon: +45 32201053
Email: tgk@acct.dk

Anders Hvidgaard Poder

Partner / Udvikling

Telefon: +45 20408799
Email: ahp@acct.dk

Henrik Klode

Partner / Salg

Telefon: +45 20761943
Email: hk@acct.dk

Randi Hune Pedersen

Intern salg & marketing

Telefon: +45 71705229
Email: rhp@acct.dk

Lazze van der Zee

Udvikler

Telefon: 45 2993 2329
Email: lvz@acct.dk

Poul Nielsen

Servicechef/Support

Telefon: +45 81751080
Email: pn@acct.dk

Peter Fogh Andersen

Peter Fogh Andersen

Projektleder/Support

Telefon: +45 30864360
Email: pfa@acct.dk

Kim Skøtt Christensen

Kim Skøtt Christensen

Service- & supporttekniker

Telefon: +45 81405566
Email: ksc@acct.dk

Steffen Hindsberg

Servicetekniker

Telefon: +45 32201053
Email: sh@acct.dk

Oscar

Servicetekniker

Telefon: +45 32201053
Email: kontakt@acct.dk

Lone Westergaard

Regnskab

Telefon: +45 32201053
Email: lw@acct.dk

Specialist i elektronisk adgangssystem

Access Technology er en dansk IT-ingeniør virksomhed, der udvikler og producerer systemer til elektronisk adgangskontrol baseret på mobilnettet. Der er tale om fleksible og innovative løsninger, som kan målrettes og tilpasses bestemte brancher og områder – fra kommunale hjemmehjælpsenheder, bolig- og ejendomsforeninger til sportscentre samt større og mindre virksomheder.

Access Technology udvikler sine egne adgangskontrolsystemer, hvori der indgår en række standardprodukter. De elektroniske låsesystemer er testet og anvendt i mange sammenhænge og har derved dokumenteret sine styrker, der bl.a. er kendetegnet ved.

  • Høj sikkerhed – fordi det er let og trygt at bruge og administrere.
  • Stor fleksibilitet – fordi systemerne er lette at implementere og udvide i takt med ændrede behov.
  • Høj effektivitet – fordi adgangssystemerne sparer masser af tid og administrationsbesvær.