Plejehjem og institutioner

Trådløs adgang øger livskvaliteten for demente beboere og gør hverdagen nøglefri på institutioner.

Det mobile adgangssystem er til plejekrævende og demente borgere. Det regulerer
uhensigtsmæssig adfærd og minimerer konflikter mellem beboere. Det forbedrer
arbejdsmiljøet og øger trygheden og sikkerheden for både beboere, pårørende og personale.

Adgangssystemet erstatter nøgler og låser op for både beboere og personale.
Den trådløse funktion sikrer, at døren automatisk låses op, når borger nærmer sig
egen dør, uden at der samtidig låses op for naboens dør. Nøglebrik eller nøglekort
er det enkle værktøj, som låser op alle steder, hvor personalet har behov for det.
Det unikke design af låseenheden gør, at det kan installeres på eksisterende branddøre,
så brandgodkendelsen er intakt.

 • Plejecentre
 • Institutioner
 • Beskyttede boliger

Adfærdsregulerende

Demente beboere kan ikke længere gå ind til hinanden.

 • Undgå konflikter i hverdagen
 • Sikrer privatlivet for den enkelte
 • Låser kun op for egen dør

Styr på adgangen

Systemet sørger for kontrol over, hvem der kommer i boligen.

 • Ingen frygt for tab af nøgler
 • Effektiviserer adgangen til borgers bolig
 • Låser op på 1 sekund

Sikkerhed og tryghed

Nøglebrikker eller nøglekort kan med et enkelt klik slettes fra systemet, og kan herefter ikke herefter ikke længere bruges til at opnå adgang.

 • Tidsstyret og automatisk aflåsning for maksimal sikkerhed
 • Må installeres på branddøre
 • Tryghed og sikkerhed for beboer og personale

Fleksibelt og fremtidssikret adgangssystem

En del af et innovativt tryghedssystem

Systemet erstatter nøgler og giver beboerne mere privatliv og øget livskvalitet. Systemet er udviklet i samarbejde med Plejesektoren i en række danske kommuner og udvides nemt til at omfatte andre funktioner. Det betyder, at investering i systemet er fremtidssikret.

 • Komplet trådløs kaldesystem med positionering
 • Demensbeskyttelse – alarm hvis beboer forlader området
 • Automatiske senge- og dørsensorer – alarm ved fald og vandring
 • Maksimal driftssikkerhed i ”Skyen”, uden indgriben i eksisterende IT

Introvideo

Se videoen om, hvordan adgangssystemet fungerer i hjemmeplejen