MobilPay løsning

Access Technologys MobilePay løsning anvendes på steder, hvor man ønsker betalt adgang uden tidsbegrænsning – eks. ved ophalingspladser for både, langtids P-pladser for lastbiler, eller offentlige toiletter. Ved adgangsstedet oprettes et skilt med adgangsbeløb og QR-kode eller kontonummer til MobilePay.

Go to Top