Borgere og erhvervslivet har nu adgang til genbrugspladser døgnet rundt

Mange borgere og erhvervslivet har haft et ønske om, at kunne aflevere deres affald uden for normal åbningstid, hvilket giver større fleksibilitet og større service for brugerne. Samtidig skulle adgangsløsningen være uden ekstra udgift.

Trådløs adgangskontrol

Access Technology har leveret et GSM adgangssystem til over 50 genbrugspladser i Danmark, som gør det muligt at holde døgnåbent, til stor gavn for brugerne, og det sparer mandskab på genbrugspladserne, samtidig med at de enkelte genbrugspladser kan håndtere mere affald på samme pladser.

Private borgere har gratis adgang, imens erhvervskunder skal betale for adgang. Inden for normal åbningstid åbner portene automatisk, og forbliver åbne indtil lukketid. Efter lukketid kan brugerne selv åbne portene med egen mobiltelefon (alle typer). Antallet af brugere på ét system er ubegrænset.

Løsning

På alle automatiske porte installeres en CU-GSM online dørcontroller samt RFID-kodetastatur.
Dørcentralen tilsluttes port-strømforsyning og kræver ingen datakabel installation. Genbrugspladsens eget økonomisystem håndterer betaling fra erhvervskunder med årlig eller kvartalsmæssig adgang.

CU-GSM online dørcontroller

Administrering via cloud

Integration mellem adgangskontrolsystem og økonomisystem sikrer automatisk oprettelse og sletning af erhvervskunder. Den indbyggede kalenderfunktion sørger for, at portene er åbne i almindelig åbningstid. Udenfor normal åbningstid får brugerne adgang, ved at ringe til dørcentralen, som åbner porten ved validering af telefonnummer.

Adgangssystemet har en central administration (webportal), som administrator har adgang til fra en hvilken som helst enhed med internetadgang – via et krypteret login. Fra webportalen kan man styre alle genbrugspladserne og det er muligt, med et enkelt klik, at udelukke brugere der ikke følger regelsættet for pladserne.

Access Technology har leveret GSM adgangssystemer til:

ARGO
Vestforbrænding
Amager ressource center
Hedensted kommune